• Current

CZ

Allca Way, s. r. o., je obchodní společnost založená v roce 2007. Činnost Allca Way v plné míře navázala na předchozí pětileté podnikání Sdružení fyzických osob Kuťák a Kubín.

Allca Way, s. r. o., se zabývá prodejem zboží běžné potřeby, ochranných pomůcek, prostředků k ochraně a konzervaci materiálů, přičemž portfolio nabízených výrobků a služeb stále rozšiřuje. Stěžejní činností je provoz významných internetových obchodů se zaměřením na české, ale i na zahraniční zákazníky (B2C, B2B). Spolupracujeme s předními výrobci a dovozci ve svých oborech, proto je kvalita, dobrá cena a krátká dodací lhůta ve většině případů zaručena. Případné chyby se snažíme řešit rychle a operativně, a vždy ve prospěch zákazníka.

EN

Allca Way Ltd. is a company founded in 2007. Allca Way is continuing the previous five-year business activities of Kutak and Kubin.

Allca Way Ltd. sells products for gardeners and breeders, protective equipment, material preservatives and others; our portfolio of products and services is growing. The main activity is administration of major internet shops focusing on Czech and foreign customers (B2C, B2B). We cooperate with leading manufacturers and importers in their respective fields, hence, the quality of products, good prices and short delivery times are guaranteed. Any errors are corrected quickly and flexibly, and always in favor of our customer.

DE

Allca Way GmbH ist eine Handelsgesellschaft, die im Jahre 2007 gegründet wurde. Allca Way knüpft an die vorangegangene fünfjährige Unternehmertätigkeit von Kutak und Kubin an.

Allca Way GmbH verkauft Gartenwaren, Produkte für Züchter, Schutzmittel, Konservierungsmittel u. a.; die Palette von Produkten und Dienstleistungen wird immer breiter. Die Haupttätigkeit ist Verwaltung von bedeutenden Internet-Shops, die sich auf Kunden aus der Tschechischen Republik und aus dem Ausland (B2C, B2B) konzentrieren. Wir arbeiten mit führenden Herstellern und Importeuren in ihren jeweiligen Bereichen zusammen, so dass die Qualität, gute Preise und kurze Lieferzeiten in den meisten Fällen garantiert werden können. Eventuelle Fehler beseitigen wir schnell und flexibel, und immer zugunsten des Kunden.